Metaalbrand

Metaalbrand

Metaalbrand brandblusser? U bent op zoek naar een goedkope metaalbrand brandblusser. Metaal is een uiterst moeizaam te blussen materiaal. Hierom biedt BlusPunt Brandblussers de meest goedkope metaalbrand brandblussers speciaal ontworpen voor het veilig blussen van een metaalbrand. Een metaal brandblusser behoort tot de brandklasse-D brandblussers.


In de webshop verschillende metaalbrand brandblussers die zich in kwaliteit onderscheiden. Een metaalbrand is een uiterst moeizaam te blussen brand. Vaak vinden metaalbranden bij de recycling en metaalopslag bedrijven plaats. De meest bekende metaalbranden zijn branden waarbij magnesium, zirkonium, lithium, kalium of natrium houdend materiaal in brand raakt.


metaalbrand-brandblusser


Brandklasse-D branden zijn uiterst moeizaam te blussen branden. De brandweer is meestal dagenlang in de weer om de brand meester te worden. De D-poederblussers dienen om een beginnende metaal brand te bestrijden. Deze soorten poederblusapparaten bevatten speciaal samengesteld bluspoeder dat met de effectieve spuitlans van een veilige afstand over het brandende metaal kan worden verspreid. Metaalbranden zijn bijzonder felle brandsoorten (magnesium wordt bijvoorbeeld in vuurwerk en flitsblokjes verwerkt). Behalve dat de metaal brandblussers aan de bijzondere bluslans zijn te herkennen staat ook op het etiket vermeldt in welke brandklassen deze soorten brandblussers inzetbaar zijn.


Controle brandklasse-D poederblusser. Ook de periodieke controle van brandklasse D-poeder brandblussers dient jaarlijks conform NEN2559 te geschieden. Wij kennen alle blusmiddelen en vereiste brandblusser onderhoud voorschriften. Adequaat onderhoud aan brandklasse-D poederblussers is voor de betrouwbare werking van groot belang. De D-poeder blustoestellen in de webwinkel zijn erkende brandblussers die prima aan de geldende voorschriften en eisen voldoen. In de webshop bieden wij behalve D-brandblussers ook goedkope schuimblussers, ABC poederblusserskoolzuurgasblussersvetblusserssprayblussers en ook om snel grote afstanden op bedrijfsterreinen te overbruggen verrijdbare-brandslanghaspelwagens met als groot voordeel de onbeperkte voorraad aan bluswater. Bij BlusPunt Brandblussers online eenvoudig nieuwe brandklasse-D poederblussers met Rijkskeurmerk in de webshop kopen.


Metaalbrand | BlusPunt Brandblussers © | info@bluspunt.nl