Gebouwen

Gebouwen

Goedkope brandblussers voor gebouwen! In gebouwen gelden vanuit het Bouwbesluit regels m.b.t. welke brandblussers, met welke minimale inhoud en in welke aantallen per verdieping en totaal aantal M2 minimaal vereist zijn. Gebouwen bieden verschillende gebruiksfuncties. De voorschriften voor vereiste brandblussers in gebouwen houden hier rekening mee. In een theatergebouw, hotelgebouw of supermarkt zijn meerdere personen tegelijk aanwezig dan ten opzichte van het aantal personen in de verkoopruimte van een bakkerij of slagerij.


Het vereiste aantal brandblussers in gebouwen verschilt dan ook per gebruiksfunctie van een gebouw en de aard van de werkzaamheden die in ruimten in het gebouw plaatsvinden. In een bedrijfsgebouw, winkelpand of gebouwen van instellingen en verenigingen zijn brandblussers verplicht. Wanneer geen brandblussers in een gebouw, waar bedrijfsvoering plaatsvindt, zijn kunnen toezichthoudende instanties de gebruiksvergunning van het pand intrekken. Voorkom nare situaties en informeer bij BlusPunt Brandblussers welke brandblussers u nodig heeft.


soorten-brandblussers-gebouwenBrandblussers in bedrijven zijn cruciaal voor goede bedrijfsveiligheid. In bedrijfsgebouwen worden de meeste branden met schuim, poeder of Co2 brand blussers geblust. Draagbare brandblussers dienen regelmatig onderhouden te worden. Eenvoudig te bedienen zijn en over de minimaal voorgeschreven inhoud (conform Bouwbesluit) te beschikken.


Brandblusser in bedrijfsgebouw ophangen? Een brandblusser moet zo worden opgehangen dat deze bij een brand zo snel mogelijk ingezet kan worden. De locaties van brandblussers in bedrijfsgebouwen, winkels en gebouwen van verenigingen en instellingen dienen door middel van brandblusser pictogrammen te worden aangeduid. Hoeveel brandblussers in een gebouw aanwezig moeten zijn is maatwerk. BlusPunt Brandblussers heeft voor het projecteren van het minimaal benodigde aantal brandblussers in een gebouw hiertoe opgeleide medewerkers die u ondersteunen. U hoeft uw pand namelijk ook weer niet met brandblussers vol te hangen.


De voorgeschreven brandblussers in bedrijfspanden zijn brandblusapparaten met minimale inhoud van 6-liter-schuim of 6-kilo-poeder. Wij adviseren om brandblussers met poeder alleen voor brandbestrijding buiten te gebruiken. Ophanghoogte van 6-liter-schuim of 6-kg-poeder brandblussers is èèn meter, gerekend vanaf de vloer. De ophanghoogte van de brandblussers met inhoud tot en met 4-kilo-poeder blusstof of 3-liter-schuim blusmiddel is 1.50 meter.


brandblussers-bedrijfsgebouwen


Brandblussers Gebouwen | BlusPunt © | info@bluspunt.nl