Blusmiddel

Blusmiddel

Welk blusmiddel op welke brand? Het is noodzaak om een brand met het juiste blusmiddel te blussen! Brand met het verkeerde blusmiddel blussen kan tot een steekvlam met letsel tot gevolg leiden. Met de op elke brandblusser afgebeelde brandklassen en pictogram borden is na te gaan of een blusmiddel geschikt is om veilig te blussen.


blusmiddel-schuim-poeder-co2Het blusmiddel dat in een bedrijfsruimte, thuis, voertuig of vaartuig benodigd is hangt af van de brandbare stoffen die zich erin bevinden. Blusmiddelen dienen ten allen tijde ook goed zichtbaar te zijn. Door blusmiddelen in bedrijven en thuis, auto, boot, camper of de caravan goed in het zicht te monteren zijn deze bij brand snel inzetbaar. NEN 4001:2006 omvat regelgeving projectering draagbare en verrijdbare blustoestellen voor optimale brandveiligheid in bedrijven.


Norm blusmiddel pictogrammen. ISO 7010 regelt de voorschriften welk pictogram bord bij welk blusmiddel geplaatst dient te worden. In bedrijfsgebouwen dient boven of nabij iedere brandblusser en brandhaspel op twee meter hoogte het bekende vierkante pictogram bord te worden geplaatst. Zijn brandblusmiddelen in een brandblusserkast of brandslanghaspelkast ondergebracht? Dan dienen er in deze situaties pictogram stickers te zijn aangebracht.


Informatie blusmiddel brandklassen:

Klasse A: vaste stof (hout, papier, textiel) > schuim, poeder, spray
Klasse B: vloeibare stof (olie, benzine, teer) > schuim, poeder, spray
Klasse C: gassen (propaangas, butaangas, LPG, aardgas) > poeder, co2
Klasse D: metaalsoorten (magnesium, lithium, kalium, natrium) > d-poeder
Klasse E: (elektrische apparaten, installaties) > schuim, poeder, spray, co2
Klasse F: vet brand (frituurvet, bakolie, vlam-in-de-pan) > spray, vetblusser


Met pictogrammen zijn locaties van brandblussers en brandslanghaspels sneller herkenbaar. Naast de bekende en voorgeschreven vierkante pictogram borden voor brandblussers en ook brandslanghaspels in de shop ook het brandblusmiddel ID-pictogram online kopen. Op het ID pictogram staan de eigenschappen van het blusmiddelen vermeldt. Dit om te voorkomen dat een brand met de verkeerde blusstof wordt geblust. BlusPunt Brandblussers biedt deze ID pictogram borden voor: schuim, poeder, Co2 en vet brandblussers en brandslanghaspels.


blusmiddel-blussers


Goedkope-brandblusser.nl | BlusPunt © | info@bluspunt.nl