Brandklassen

Brandklassen

Brandklassen zijn een groep gelijke branden geordend naar de aard van brandbare stoffen. Welke brandblusser voor welke brand? Voor uw veiligheid is het noodzaak om een brand met het juiste blusmiddel te blussen. Anders kan het blussen tot explosieve groei van de brand en persoonlijk letsel leiden. Met de op brandblussers vermelde brandklasse pictogrammen is na te gaan of het blusmiddel dat u voorhanden heeft wel of niet geschikt is om veilig te blussen.


Mogelijke gevolgen van het blussen met onjuiste blusmiddelen zijn onvoldoende blusresultaat herontsteking, elektrische geleiding of door blussen op elektra en vetten hetgeen een brand explosief groot maakt. Het is raadzaam om voordat u brandblussers gaat kopen om vooraf de risico’s op brand te inventariseren. Ieder gebouw, ruimte en omgeving heeft weer een andere gebruiksfunctie, bevat andere brandbare materialen dat diverse blusmiddelen vereist.


brandklassen brandblussersGoedkope brandblusser (universeel) ontworpen voor veilig blussen van beginbranden in de brandklassen A, B, F en elektriciteitsbranden. Dus voordelig in aanschaf en zelfs ook in meerdere brandklassen inzetbaar. Gebruik geen poederblussers om brand in huis, kantoorruimte, boot of auto te blussen. Online goedkope brandblusser met keurmerk kopen!


Overzicht Brandklassen | Brandblussers:

  • Brandklasse A: vaste stof – hout, papier, textiel
  • Brandklasse B: vloeibare stof – olie, benzine, alcohol, bitumen, teer
  • Brandklasse C: gassen – propaangas, butaangas, LPG gas en aardgas
  • Brandklasse D: metaalsoorten – magnesium, lithium, kalium, natrium
  • Brandklasse E: elektrisch gevoede systemen, apparatuur, installaties
  • Brandklasse F: vet en olie brand – frituurvet, bakolie, vlam-in-de-pan

Brandklassen blusmiddel Pictogrammen:

Uiterst handige blusmiddel brandklassen pictogram borden! Op deze bordjes staat vermeldt in welke brandklasse de brandblusser zonder gevaar, op letsel of extra schade, ingezet kan worden. In bedrijven en bedrijfsgebouwen van Overheden, instellingen en overige gebouwen en bouwwerken dienen locaties van brandblusmiddelen duidelijk aangegeven te worden. Dit beïnvloed de brandbestrijding immers positief. De projectie Norm: de NEN 4001:2006 is van toepassing op totstandkoming en instandhouding van de bedrijfsveiligheid in bedrijven. In Europa geldt NEN-EN-ISO 7010 voor brandblusser (brandklasse) pictogrammen. De norm omvat pictogrammen voor het plaatsen van veiligheidstekens in werkomgeving en openbare ruimte. Behalve de bekende vierkante brandblusser locatie aanduiding borden in de webshop handige brandklassen pictogrammen per soort blusmiddel. De brandklassen pictogrammen dienen ervoor dat degene die een brand gaat blussen de juiste brandblusser pakt.Brandklassen Brandblussers | BlusPunt Brandblussers © | info@bluspunt.nl