Blusrating

Blusrating

Blusrating brandblussers? Om de kwaliteit van brandblussers onderling met elkaar te kunnen vergelijken zijn blusrating testen ontwikkeld. De rating testomstandigheden en test omgeving waaronder brandblussers tijdens de testen worden uitgevoerd zijn nauwkeurig bepaald. Het resultaat van de blusrating test hangt van de blusstof, inhoud en het soort brandblusser.


blusrating-brandblusserEen poeder brandblusser is geschikt voor gebruik in brandklassen A-B-C. De blusrating test resultaten vanuit de brandklasse A blusproef wordt op de poederblusser met de letter A weergegeven. Voor de letter A staat een getal waarbij het getal staat voor de lengte van de houtstapel welke tijdens de test als maatstaf diende. Bijv. een blusproef met een 27A brandblusser die geschikt is voor blussen van (brandklasse A) brand van 2.70 meter (27 balkjes x 10 cm). Uit een serie van tenminste drie blusrating testen moeten tenminste twee blustesten succesvol zijn.


Welke blusrating dienen brandblussers in bedrijven te hebben? In bedrijven dienen vanuit Overheid voorschrift brandblussers met minstens 6-kilo-poeder of 6-liter-schuim aanwezig zijn. Blusapparaten met deze minimaal vereiste… of meer… inhoud hebben vaak voldoende blusrating. Wij adviseren in gebouwen draagbare brandblussers met schuim blusmiddel. Een schuimblusser brengt in kantoorruimten of andere besloten ruimten namelijk veel minder blusschade teweeg dan de te verwachten gevolgschade bij gebruik van brandblussers met poeder. Brandblussers met poeder worden voor brandpreventie op bedrijfsterrein, camping bij buitenevenementen, aan boord van vrachtwagens, in pretparken en jachthavens ingezet. Brandblussers met 6-liter-schuim dienen als basis brandbeveiliging eenheid in gebouwen.


Voor brandklasse B is een blusproef ontwikkeld met een ronde bak welke voor 2/3e deel met heptaan en voor 1/3e deel met water gevuld is. De heptaan wordt ontstoken en na een voor brandtijd van èèn minuut mag met blussen worden aangevangen. De bak is succesvol geblust wanneer de vlammen zijn gedoofd en er na de blustest nog voldoende brandstof in de bak is. Het resultaat van de blusproef wordt aangeduid met de letter B, met een getal ervoor, waarbij het getal voor de B de vloeistof inhoud van de test bak staat. Als voorbeeld nemen we een blusrating test met een 144B brandblusser. Dit betreft een te blussen vloeistofbrand in een bak met een diameter van drie meter gevuld met 144 liter vloeistof bestaande uit 96 liter heptaan en 48 liter water. De rating van de 144B brandblusser is in dit geval toereikend.


Bij het kopen van brandblussers is het inschatten van de benodigde blusser blusrating van essentieel belang. Vooral in bedrijfsomgevingen waar een verhoogd risico op brand aanwezig. Bijvoorbeeld bij aanwezigheid van licht ontvlambare vloeistoffen in een warehouse.


blusrating-brandblussers


Blusrating Brandblussers | BlusPunt © | info@bluspunt.nl