Pictogrammen

Pictogrammen

Goedkope brandblusser pictogrammen! Webshop brandblusser borden en bedrijfsveiligheid pictogrammen om de locatie van brandblussers, verbandkoffers en veiligheidsvoorzieningen in bedrijfspanden, winkels en overige gebouwen aan te duiden. Pictogrammenwinkel met zeer groot assortiment bedrijfsveiligheid pictogrammen. Onze pictogrammen voldoen aan de meest recente regelgeving waarmee u ook aan de voorschriften van uw verzekeraar voldoet.


pictogrammen


Met brandblusser pictogrammen en bordjes voor EHBO, brand, gevaar en evacuatie is het bij een bedrijfscalamiteit direct duidelijk waar de dichtstbijzijnde hulpmiddelen zich bevinden. Projectie norm NEN 4001:2006 is van toepassing op totstandkoming en instandhouding van optimale bedrijfsveiligheid in gebouwen. De Europese norm NEN-EN-ISO7010 is bepalend ten aanzien van de vereiste kleuren en veiligheidstekens op pictogram borden en stickers.


Brandblusser pictogrammen zijn verkrijgbaar als kunststof bordje of sticker. Het Bouwbesluit eist in gebouwen van winkels, bedrijven en overige bijeenkomst ruimte pictogram borden boven of nabij de aanwezige brandblusmiddelen. Naarmate de werkzaamheden welke binnen het gebouw gevaarlijker zijn zal uw verzekeraar ook pictogram bordjes boven of nabij de BHV EHBO verbandkoffers vereisen. Boven blussers en brandhaspels is een pictogram verplicht.


Welke hoogte brandblusser pictogrammen ophangen? Let allereerst goed op bij het kopen van een brandblusser dat deze toegelaten is voor verkoop op de Nederlandse markt. Om dit na te gaan wordt het Rijkstypekeur op voor verkoop in Nederland toegelaten brandblussers vermeldt. De brandblussers in de webshop hebben dit Rijkskeurmerk zodat u zeker weet dat u over betrouwbare brandblussers beschikt. Bij projectie van brandblussers in gebouwen dient er boven iedere brandblusser en vaste brandslanghaspel een pictogram bord opgehangen te worden. Dit dient voor snelle herkenning waar de blusmiddelen zich bevinden. Het ophangen van de bordjes (of stickers) dient op 2 meter hoogte vanaf de (harde) vloer te geschieden.


Nieuwe brandblusser pictogrammen en brandblussers kopen? Let bij het kopen van nieuwe brandblussers ook goed op het productiejaar van de brandblusser. Een abc poederblusser of koolzuurgas-brandblusser gaat officieel 20 jaar mee, echter economisch slechts 10 jaar omdat deze in het 10e jaar een nieuwe inhoud dienen te krijgen. Schuimblussers en vetblussers met metalen cilinder gaan eveneens officieel 20 jaar mee echter dienen deze in het 5e jaar van een nieuwe vulling te worden voorzien. Omdat oude brandblussers hervullen een kostbare zaak is wordt het kopen van nieuwe brandblussers prijstechnisch interessanter en ook goedkoper!


Tip: onderhoudsvrije-brandblussers voor particulieren en bedrijven ..! Spray brandblussers met minimaal drie jaar houdbaar blusmiddel voor particulieren thuis en onderweg. En nieuwe composiet schuim en poeder brandblussers die tot het tiende jaar geen uitgebreid onderhoud (hervullen) behoeven voor brandpreventie in bedrijfsgebouwen. Neem gerust contact op!


Brandblusser pictogrammen | BlusPunt.nl | info@bluspunt.nl