MVO

MVO

Waar staat MVO voor? MVO betekent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MVO gaat over ondernemen waarbij het in eerste instantie over de bedrijfsvoering in ondernemingen en bedrijven gaat. BlusPunt Brandblussers zet zich met de bedrijfsactiviteiten hier graag voor in!


mvo-brandblussersMaatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat wij vanuit BlusPunt Brandblussers de verantwoordelijkheid nemen om positief bij te dragen om maatschappelijke problemen tijdens de bedrijfsvoering zoals duurzaam afvoeren van oude brandblussers te beperken. MVO begint met dat bedrijven proberen de problemen niet groter te maken. Wij werken dagelijks aan steeds positievere bijdrage op MVO gebied.


Bedrijven en organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen houden rekening met de maatschappelijke effecten van de activiteiten binnen de onderneming. Dat geldt voor alle bedrijfsprocessen, zowel digitaal als fysiek, binnen BlusPunt Brandblussers.


Hoe weet je of je als bedrijf maatschappelijk verantwoord werkt? Dat is immers niet makkelijk omdat de maatschappij waarin wij functioneren continu verandert en van bedrijven wordt er aanzienlijke dynamiek verwacht. Wat vandaag nog acceptabel is kan in de volgende week een totaal andere inhoud of effect hebben. MVO richtlijnen kunnen hierin bijdragen echter een voortdurende afstemming in bedrijfsbeslissingen op de belangen van de maatschappij is het belangrijkste kenmerk van MVO. BlusPunt Brandblussers handelt naar de MVO richtlijnen.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen komt er dus op neer dat je als bedrijf werkt op een manier die door de maatschappij als verantwoord wordt ervaren. Dat betekent dat wij vanuit BlusPunt Brandblussers steeds bewust op zoek zijn naar manieren om de bedrijfsvoering te verbeteren. Groot pluspunt om als organisatie met gedreven maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig te zijn heeft een positief effect op de bedrijfsvoering. Bedrijfsprocessen worden steeds efficiënter waarbij het personeel getriggerd wordt om scherp te zijn op nieuwe bijdragen. Door bedrijven worden branche specifieke artikelen en service diensten geleverd.


Vanuit BlusPunt Brandblussers leveren wij hierom onderhoudsvrije spray brandblussers en onderhoudsarme poeder en schuim brandblussers waarmee wij het aantal milieubelastende ritten beperken. Met deze soorten brandblusapparaten beperken wij het voortijdig verplicht hervullen van poederblussers en schuimblussers dat een groot merkbaar effect heeft in de beperking van afvalstromen! Wij besparen brandblusser onderhoud kosten voor onze klanten en minimaliseren tegelijkertijd de afvalstroom. Neem voor informatie gerust contact op!


mvo


Goedkope-brandblusser.nl | BlusPunt © | info@bluspunt.nl